Homilia z Uroczystości Zwiastowania Pańskiego

Zapra­sza­my do wysłu­cha­nia homi­lii o. Sta­ni­sła­wa Łuca­rza SJ.

Posłu­chaj: Homi­lia

a

Prze­czy­taj tak­że:

Komentarze są wyłączone.