7 dzień nowenny

Dziś otacza mnie majestat Boży. Ogólnie ogarnięta jestem przez Boga. Dusza moja rozpala się Jego miłością. Wiem tylko to, że kocham i jestem kochana. To mi wystarcza. Staram się, aby wśród dnia być wierną Duchowi Świętemu i czynić zadość Jego wymaganiom. Staram się o ciszę wewnętrzną, abym mogła słyszeć Jego głos… (Dz.1828)

W wyciszonym sercu króluje głos Tego, który jest Miłością. Głos, który obwieszcza radosną nowinę, że jestem kochany. Siostra Faustyna, doświadczając już tu na ziemi przedsionku nieba, zapisała, że wystarcza jej świadomość, że kocha i jest kochana. Pomimo tego, nie przestaje walczyć o wierność natchnieniom Ducha Świętego, starając się o ciszę w sercu. Czujność, by nie stracić okazji do czynienia dobra jest cechą kochającego serca.

Duchu Święty, króluj w moim sercu!

a

Przeczytaj także:

  • 6 dzień nowenny6 dzień nowenny Duch Święty nie mówi do duszy rozproszonej i gadatliwej, ale przemawia przez swe […]
  • 5 dzień nowenny5 dzień nowenny O gdyby dusze chciały choć trochę słuchać głosu sumienia i głosu, czyli natchnienia […]
  • 4 dzień nowenny4 dzień nowenny Miłość wypędza z duszy bojaźń. Odkąd umiłowałam Boga całą istotą swoją, całą mocą […]

Komentarze są wyłączone.