8 dzień nowenny

O Duchu Boży, Duchu prawdy i światłości, mieszkaj w mej duszy stale przez swą łaskę Bożą. Niech tchnienie Twoje rozprasza ciemności, a w Twym świetle dobre uczynki się mnożą.
O Duchu Boży, Duchu miłości i miłosierdzia, który wlewasz w me serce balsam ufności, Twa łaska w dobrym mą duszę utwierdza, dając jej moc nieprzezwyciężoną stałości. (Dz.1411).

Nasz grzech krępuje działanie Ducha Świętego. Prośba o Jego nieustanną obecność w nas jest prośbą o życie w łasce uświęcającej. Bóg jest światłością, a każdy, kto się do Niego zbliża, dostrzega z większą łatwością w sobie wszystko, co nie jest z Boga. Jednak zaufanie w Jego dobroć sprawia, że nie zniechęcamy się w pracy nad sobą. Wręcz przeciwnie – w naszym sercu pojawia się dziękczynienie, gdyż każde poznanie własnego grzechu jest łaską Ducha Świętego. 

Duchu Święty, rozprosz wszelkie ciemności mojego serca!

a

Przeczytaj także:

  • 7 dzień nowenny7 dzień nowenny Dziś otacza mnie majestat Boży. Ogólnie ogarnięta jestem przez Boga. Dusza moja […]
  • 6 dzień nowenny6 dzień nowenny Duch Święty nie mówi do duszy rozproszonej i gadatliwej, ale przemawia przez swe […]
  • 5 dzień nowenny5 dzień nowenny O gdyby dusze chciały choć trochę słuchać głosu sumienia i głosu, czyli natchnienia […]

Komentarze są wyłączone.