św. Jan Bosko

Jego charyzmatem było wychowanie i właściwie wszystko oddał tej sprawie: posługę kapłańską, utworzone zgromadzenia zakonne, aktywność społeczną, twórczość pisarską… Święty Jan Bosko zapisał się w historii Kościoła jako niezwykły wychowawca.