CD

Miłosierdzie w rodzinie
ks. Piotr Wieczorek i s. M. Diana Kuczek ZMBM


Świat rodzinnych relacji jest jak labirynt, w którym jedynie czerpanie ze źródła Miłosierdzia umożliwia dalszą, wspólną wędrówkę przez życie. Zanurzeni w miłosierdziu Boga ciągle uczymy się jak kochać swoich najbliższych, jak przebaczać i chętnie darować urazy. Podczas tych rekolekcji będziemy odkrywać jak wielkim bogactwem jest rodzina i jak warto dbać o wzajemne relacje.

CD dostępna jest w Sekretariacie „Faustinum”

****************************************

 

Moc spotkania
ks. Sławomir Czajka i s. M. Emanuela Gemza ZMBM
a

Tęsknimy za głębokim spotkaniem z Bogiem, które przemienia nasze życie. W pośpiechu i wirze spraw codziennych wydaje się to niemożliwe. Książka „Moc spotkania” jest szansą na to, by się zatrzymać i trwać w obecności Jezusa Miłosiernego, w jakimkolwiek stanie ducha jesteśmy. Jeśli więc doświadczasz własnej słabości i grzeszności, bądź cierpisz i tracisz grunt pod nogami albo wręcz przeciwnie, z radością i entuzjazmem kroczysz za Panem, ta książka jest dla Ciebie! Zapraszamy cię na drogę odkrywania Boga w modlitwie, aby potem w codzienności móc Go łatwiej spotkać w zwyczajnych wydarzeniach dnia, w drugim człowieku i w samym sobie.

Książka „Moc spotkania” wraz z płytą stanowią zapis konferencji i homilii, które zostały wygłoszone podczas rekolekcji organizowanych przez Stowarzyszenie „Faustinum” w Krakowie-Łagiewnikach. Materiały te mogą być cenną pomocą do przeżycia pogłębionych spotkań z Jezusem Miłosiernym pośród codzienności. Zostały w niej umieszczone teksty z Pisma Świętego i „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny oraz refleksje do osobistej modlitwy.

CD dostępna jest w Sekretariacie „Faustinum” lub w Wydawnictwie „Misericordia”.

****************************************

a

 Życie prawdziwe to Miłosierdzie
o. Stanisław Łucarz SJ

a

Rekolekcje zatytułowane „Życie prawdziwe to Miłosierdzie” zostały wygłoszone dla członków Stowarzyszenia „Faustinum” w dniach od 12 do 15 lutego 2017 roku. Temat zrodził się z inspiracji zaczerpniętej z dzieł i wykładów ks. prof. Józefa Tischnera. Jest w nich uderzające zdanie: „Życie prawdziwe jest nieobecne!”. Okazuje się jednak, że to nie ks. Tischner jest jego autorem, ale francuski poeta Arthur Rimbaud (1854-1891), nazywany poetą przeklętym. Wyraża ono dramatyczną diagnozę tragicznego życia tego poety i tylu ludzi, także w naszych czasach. Oznacza ono zarazem, że żyjemy życiem fałszywym. Skąd jednak ten fałsz i na czym on polega? Gdzie jest prawda życia? Kto jest drogą do życia prawdziwego? Rekolekcje są odpowiedzią na te pytania w oparciu o Słowo Boże.

CD dostępna jest w Wydawnictwie „Misericordia”.

****************************************

a

Poniższe CD są dostępne jedynie w Sekretariacie „Faustinum”.
Osoby zainteresowane kupnem prosimy o kontakt telefoniczny.

 Z Maryją odkrywać miłosierdzie Boga
o. Marek Wójtowicz SJ

 

Z MaryjaPodczas rekolekcji odkrywać będziemy skarby wiary razem z Maryją. To Ona cierpliwie wskazuje nam drogę do Jezusa – Światłości świata. Ona – Matka Słowa – jest dla nas przykładem, jak czytać i rozważać Pismo święte, by przynosiło owoce w naszym codziennym życiu. Jest dla nas wzorem współdziałania z Bożym Miłosierdziem zbawiającym człowieka.

 

****************************************

Śladami Miłosierdzia
o. Aleksander Jacyniak SJ


sladami
Miłosierdzie Boże towarzyszy nam w każdym momencie życia (por. Dz. 949), jest z nami w radości i smutku, w cierpieniu i bólu, we wszystkim, co nas spotyka. Wychodzi nam naprzeciw, gdy zagubimy się na ścieżkach zła i wyprowadza nas z ciemności grzechu do światła. Każdy etap naszego życia naznaczony jest śladami miłosierdzia. Trzeba tylko nauczyć się je dostrzegać oczyma wiary. Rozważania umieszczone na płycie, opierając się na tekstach Starego Testamentu oraz „Ćwiczeniach duchowych” św. Ignacego Loyoli, dają wskazania jak modlić się, dokonywać wyborów, podejmować duchową walkę, przeżywać cierpienie, jak odnajdywać w tym wszystkim, co niesie życie, ślady miłosiernego Boga. Mogą być dla nas pomocą w naszej zwyczajnej, codziennej drodze do Boga, w odkrywaniu i przeżywaniu tajemnicy Jego miłosierdzia.

****************************************


Miłosierdzie Boże
– ratunek czy droga do pełni życia?
ks. Bogdan Czupryn

 

czuprynJezus Chrystus wzywa nas, byśmy czynili miłosierdzie braciom. Odpowiadając na wyzwania naszych czasów pytamy, dlaczego mamy być miłosierni? Czy tylko z tej racji, aby zaskarbić sobie miłosierną pomoc, gdy sami będziemy w potrzebie? A może również dlatego, by stawać się bardziej człowiekiem, bardziej o sobie stanowić, bardziej cieszyć się życiem? Aby na te pytania odpowiedzieć, trzeba z jednej strony stale wnikać w tajemnicę Miłosierdzia, z drugiej zaś, odkrywać obiektywną prawdę o człowieku. Im pełniej zrozumiemy osobę ludzką, tym łatwiej nam będzie uznać, że prośba o miłosierdzie dla świata całego wychodzi naprzeciw naturalnej potrzebie życia w miłosierdziu. Łatwiej nam będzie przyjąć, że zabieganie o wyobraźnię miłosierdzia i kształtowanie kultury miłosierdzia, to droga do lepszego świata, bardziej przyjaznego człowiekowi. Wreszcie, łatwiej nam będzie przekonać siebie i innych, że być miłosiernym, to tyle, co być autentycznie szczęśliwym.

****************************************


Z Maryją ku Miłosiernemu Bogu
ks. Teofil Siudy

 

z Maryją

Obraz Maryi, jaki wyłania się z Biblii i całej Tradycji Kościoła, to obraz Matki włączonej w zbawcze działanie Boga miłosierdzia w misterium Chrystusa i Kościoła. Wynika z tego, że również nasza życiowa więź z Matką Jezusa winna być wpisana w zbawcze ramy objawiania się Bożego miłosierdzia. Zawierzenie Maryi nie może być nigdy postrzegane jako postawa autonomiczna, oderwana, czy też tym bardziej przeciwstawiana fundamentalnemu oddaniu każdego chrześcijanina samemu Bogu. Aby akt naszego zawierzenia Maryi był autentyczny, musi być on włączony w chrześcijański dynamizm oddania się Trójjedynemu Bogu. Zawierzenie to ma bowiem uczynić chrześcijanina bardziej dyspozycyjnym wobec miłosiernego Boga i uległym Jego łasce. Nasze oddanie Matce Bożej ma stanowić niejako część życiowej odpowiedzi na zbawczy plan miłosiernego Boga. Jest to bowiem zawierzenie Tej, która w pełni zbawczego czasu współdziałała z Chrystusem Odkupicielem w objawieniu się zbawczego miłosierdzia. Stąd też budzi Ona w oddanych sobie ludzkich sercach nadzieję na Boże zmiłowanie i prowadzi nas do źródeł Bożego miłosierdzia. Zawierzenie Maryi, Matce Miłosierdzia, wpisuje się ostatecznie w zawierzenie Bożemu miłosierdziu, jawi się jako nasza droga z Matką Jezusa ku miłosiernemu Bogu.